Chính sách bảo mật này quy định cách GrandBayTownSouse.Com.Vn sử dụng và bảo vệ bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp cho GrandBayTownSouse.Com.Vn khi bạn sử dụng trang web này.

GrandBayTownSouse.Com.Vn cam kết đảm bảo rằng sự riêng tư của bạn được bảo vệ. Nếu chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin mà bạn có thể được xác định khi sử dụng trang web này, thì bạn có thể yên tâm rằng nó sẽ chỉ được sử dụng theo tuyên bố về quyền riêng tư này.

GrandBayTownSouse.Com.Vn có ​​thể thay đổi chính sách này theo thời gian bằng cách cập nhật trang này. Bạn nên kiểm tra trang này theo thời gian để đảm bảo rằng bạn hài lòng với bất kỳ thay đổi nào. Chính sách này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2020.

Giới thiệu về cookie

Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách sử dụng trang web này và đồng ý với chính sách này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của uFly theo các điều khoản của chính sách này.

Cookie là các tệp do máy chủ web gửi đến trình duyệt web và được lưu trữ bởi trình duyệt web.

Thông tin sau đó sẽ được gửi trở lại máy chủ mỗi khi trình duyệt yêu cầu một trang từ máy chủ. Điều này cho phép máy chủ web xác định và theo dõi các trình duyệt web.

Có hai loại cookie chính: cookie phiên và cookie liên tục. Cookie phiên sẽ bị xóa khỏi máy tính của bạn khi bạn đóng trình duyệt của mình, trong khi cookie liên tục vẫn được lưu trữ trên máy tính của bạn cho đến khi bị xóa hoặc cho đến khi chúng hết hạn sử dụng.

Để biết thêm thông tin chung về cookie, hãy xem bài viết Wikipedia về cookie HTTP.

Số liệu thống kê về khách

GrandBayTownSouse.Com.Vn sử dụng Google Analytics để phân tích việc sử dụng trang web này. Google Analytics tạo thông tin thống kê và thông tin khác về việc sử dụng trang web bằng cookie, được lưu trữ trên máy tính của người dùng. Thông tin được tạo ra liên quan đến trang web của chúng tôi được sử dụng để tạo báo cáo về việc sử dụng trang web. Google sẽ lưu trữ và sử dụng thông tin này. Chính sách bảo mật của Google có sẵn tại: https://www.google.com.vn/privacypolicy.html.

Chúng tôi làm gì với những thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi yêu cầu thông tin này để hiểu nhu cầu của bạn và cung cấp cho bạn dịch vụ tốt hơn, và đặc biệt vì những lý do sau:

Lưu trữ hồ sơ nội bộ.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin để cải thiện đánh giá của chúng tôi.
Mạng quảng cáo

GrandBayTownSouse.Com.Vn xuất bản các quảng cáo dựa trên sở thích của Google Adsense trên trang web này. Những điều này được Google điều chỉnh để phản ánh sở thích của bạn. Để xác định sở thích của bạn, Google sẽ theo dõi hành vi của bạn trên web bằng cách sử dụng cookie. Bạn có thể xem, xóa hoặc thêm danh mục sở thích được liên kết với trình duyệt của mình bằng Trình quản lý tùy chọn quảng cáo của Google, có sẵn tại: https://www.google.com/ads/preferences/. Bạn có thể chọn không tham gia cookie mạng đối tác AdSense tại: https://www.google.com.vn/privacy_ads.html. Tuy nhiên, cơ chế chọn không tham gia này sử dụng một cookie và nếu bạn xóa cookie khỏi trình duyệt của mình, việc chọn không tham gia của bạn sẽ không được duy trì. Để đảm bảo rằng việc chọn không tham gia được duy trì đối với một trình duyệt cụ thể, bạn nên sử dụng trình cắm của trình duyệt Google có sẵn tại: https://www.google.com/ads/preferences/plugin.

Đặc biệt là Chính sách bảo mật của Google Adsense

Google, với tư cách là nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng cookie để phân phát quảng cáo trên trang web của bạn.
Việc Google sử dụng cookie DART cho phép Google phân phát quảng cáo cho người dùng của chúng tôi dựa trên lượt truy cập của họ vào các trang web của chúng tôi và các trang web khác trên Internet.
Người dùng có thể chọn không sử dụng cookie DART bằng cách truy cập vào chính sách bảo mật của mạng nội dung và quảng cáo của Google.

Facebook

Tính năng chia sẻ qua Facebook. Không tự đặt một cookie, nhưng nếu có một cookie, nó sẽ đọc nó.
Chính sách bảo mật của Facebook có tại: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Bảo vệ

Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng thông tin của bạn được bảo mật. Để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc tiết lộ, chúng tôi đã áp dụng các quy trình vật lý, điện tử và quản lý phù hợp để bảo vệ và bảo mật thông tin chúng tôi thu thập trực tuyến.

Liên kết đến các trang web khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác mà bạn quan tâm. Tuy nhiên, khi bạn đã sử dụng các liên kết này để rời khỏi trang web của chúng tôi, bạn cần lưu ý rằng chúng tôi không có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với trang web khác đó. Do đó, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về việc bảo vệ và quyền riêng tư của bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp trong khi truy cập các trang web đó và các trang web đó không bị điều chỉnh bởi tuyên bố bảo mật này. Bạn nên thận trọng và xem xét tuyên bố về quyền riêng tư áp dụng cho trang web được đề cập.

Chúng tôi sẽ không bán, phân phối hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba trừ khi chúng tôi có sự cho phép của bạn hoặc được pháp luật yêu cầu làm như vậy. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi cho bạn thông tin khuyến mại về các bên thứ ba mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể thấy thú vị nếu bạn nói với chúng tôi rằng bạn muốn điều này xảy ra.

Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin nào chúng tôi đang nắm giữ về bạn là không chính xác hoặc không đầy đủ, vui lòng viết thư hoặc gửi email cho chúng tôi càng sớm càng tốt. Chúng tôi sẽ nhanh chóng sửa chữa bất kỳ thông tin nào được phát hiện là không chính xác.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn vẫn đang tìm kiếm thêm thông tin thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua một trong các phương thức liên hệ ưa thích của chúng tôi.